Bahagian ini terdiri dari lapan (8) orang staf seperti berikut:

 

BIL

JAWATAN

GRED

BILANGAN STAF

1.

Penolong Rektor

DM 52

1

2.

Penyelaras Pusat Jaringan & Industri

DM 52

1

3.

Penyelaras Unit Pengurusan Kualiti

DM 52

1

4.

Penyelaras Unit Komunikasi Korporat

DM 45

1

5.

Setiausaha Pejabat

N 29

1

6.

Pembantu Tadbir

N 19

1

7.

Pegawai Khidmat Pelanggan

N 19

2

Assistant Rector

DR KHAIRI BIN KHALID
Penolong Rektor
UiTM Cawangan Pahang
Kampus Raub

Phone : 09-351 5200
Fax     : 09-355 1760
Email :
PenRektorRaub@pahang.uitm.edu.my (official)
khairikh@pahang.uitm.edu.my (personal)