Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR), UiTM Cawangan Pahang, Kampus Raub mempunyai 7 orang staf yang terdiri daripada 5 orang pembantu pustakawan dan 2 orang pustakawan iaitu Encik Mohd Anwar Hassim dan Cik Nur Fatihah Muhamad.

VISI

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinanisme bumiputera dalam semua bidang professional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

 

MISI

Pemangkin kepada warga UiTM yang berilmu melalui pengaksesan maklumat yang komprehensif, relavan dan terkini serta kemudahan yang berkualiti bagi tujuan memenuhi keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.

 

Objektif

  • Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan perpustakaan UiTM sebagai pusat kecemerlangan maklumat yang sentiasa dirujuk, dihormati dan kekal relevan.
  • Mempelbagai sumber ilmu yang komprehensif, terkini dan relevan meliputi pelbagai format yang dapat diakses secara fizikal dan maya.
  • Menyediakan kemudahan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan.
  • Menambah baik kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi terkini yang berfokuskan kepada keperluan pelanggan.
  • Memperkasakan modal insan melalui Budaya PERDANA dalam kalangan warga UiTM

 

Perpustakaan

Mohd Anwar Hassim
Pustakawan
E-mail : anwar_hassim@pahang.uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5549
FaxNo : 09-355 0776


Nur Fatihah bt. Muhamad
Pustakawan
E-mail : @pahang.uitm.edu.my
Phone No : 09-351 5550
FaxNo : 09-355 0776


Piagam Pelanggan
Carta Fungsi
Carta Organisasi